POL-DRÓG Grupa Kapitałowa – Zaufaj naszemu doświadczeniu!

POL-DRÓG Grupa Kapitałowa

Osiągnęliśmy wysoki poziom zaawansowania technicznego i technologicznego, umożliwiający świadczenie usług na najwyższym poziomie w zakresie:

 • budowy i utrzymania dróg, ulic, placów, parkingów itp. w technologiach i standardach zależnych od wymagań Klientów,
 • produkcji mas bitumicznych do wykonywania nawierzchni, bitumicznych mas zalewowych, betonów cementowych,
 • wykonawstwa i odnowy oznakowania poziomego w technologiach cienko i grubowarstwowych przy zastosowaniu sprzętu produkowanego przez renomowane firmy światowe,
 • wykonawstwa, instalacji i utrzymania oznakowania pionowego i sygnalizacji świetlnych,
 • utrzymania zimowego dróg przy zastosowaniu solarek i pługów odśnieżających,
 • produkcji obrzeży betonowych
 • usług transportowo – sprzętowych: transport samochodowy, sprzęt budowlany i drogowy,
 • utrzymania wysokiej jakości produkowanych mas bitumicznych, mas zalewowych i betonów cementowych poprzez profesjonalne przeprowadzanie kontroli jakościowych w Laboratorium zakładowym.

Posiadamy własne laboratorium, w którym wykonujemy laboratoryjne badania w czasie procesu wytwarzania mieszanek zgodnie z Dyrektywą Unijną, ponad to przeprowadzamy badania gruntów, mieszanek, betonów opierając się na najnowocześniejszym sprzęcie laboratoryjnym. Opracowujemy własne receptury na masę.

„POL-DRÓG PIŁA” wykonuje prace związane z budową:

– dróg asfaltowych na podbudowie betonowej,
– dróg asfaltowych na podbudowie tłuczniowej,
– dróg asfaltowych na podbudowie z żużla paleniskowego,
– dróg betonowych,
– dróg tłuczniowych,
– dróg żużlowych.

Firma wykonuje również:

– remonty cząstkowe wszystkich rodzajów nawierzchni,
– modernizację ulic asfaltowych i betonowych,
– modernizację ulic tłuczniowych,
– modernizację ulic z żużla paleniskowego,
– modernizację nawierzchni gruntowych.

Główne wykonane usługi to:

– Budowa obwodnicy Piły w ciągu drogi krajowej nr 11
– Rehabilitacja drogi krajowej nr 10
– Rehabilitacja drogi krajowej nr 22
– Przebudowa ulic
– Budowa obwodnicy śródmiejskiej Piły
– Bieżące utrzymanie ulic miejskich w m. Piła
– Bieżące utrzymanie ulic powiatowych w m. Piła
– Bieżące utrzymanie ulic w m. Złotów
– Remonty dróg krajowych dla GDDKiA Szczecin
– Remonty dróg krajowych dla GDDKiA Poznań
– Zimowe utrzymanie dróg.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowników z wieloletnim doświadczeniem, która pracuje na wysokiej klasie sprzęcie pozwalającym wykonywać tę pracę ku zadowoleniu Klienta.

Posiadamy własną kopalnię żwiru zlokalizowaną w miejscowości  Kochowo na obszarze  11,44 ha.

„POL-DRÓG PIŁA”  posiada również Wytwórnie mas bitumicznych i węzły betoniarskie:

Węzły betoniarskie:

– węzeł betoniarski KŁĘBOWIEC – ZRĘB STRZEGOM rok prod.1999r
– węzeł betoniarski PIOTROWICE  – ZREMB STRZEGOM BRS 1000 rok prod.2005
– węzeł betoniarski PIŁA – ZREMB STRZEGOM

Wytwórnie Mas Bitumicznych:

– wytwórnia mas bitumicznych PIŁA – WMB typ Marini 150 rok produkcji 1980 – uruchomienie w obecnym miejscu 2002r.

– wytwórnia mas bitumicznych PIOTROWICE  – WMB typ 60 rok budowy 1982 zmodernizowana w 2006 roku na WMB 120 przez Madro Kraków, w 2012 roku dobudowano nowy zbiornik na gotową masę oraz wykonano zasilanie urządzenia gazem ziemnym.

– wytwórnia mas bitumicznych ROGOŹNO – WMB typ AMMAN Just Black 160 rok budowy 2006 – urządzenie w 2014r. było przygotowane na sezon. Ostatnia produkcja masy miała miejsce 09.01.2014 r.

Pol-Dróg Gdańsk Sp. z o.o.

– Siedziba i zaplecze Spółki Gdańsk ul. Sandomierska 35

– Cztery zestawy sprzętu do wykonywania robót bitumicznych (rozkładarki mas bitumicznych, walce, skrapiarki),

– Cztery brygady bitumiczne z wieloletnim doświadczeniem w robotach drogowych,

– Posiadane referencje w zakresie bieżącego utrzymania (letniego i zimowego) dróg krajowych, budowy i przebudowy dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, rewitalizacji obszarów miejskich.

Produkcja mas bitumicznych w 2014 i 2015 roku:

 • WMB Barkowo wydajność 120 Mg/godz. Produkcja 2014 43 635 Mg, 2015 –  22 530 Mg,
 • WMB Dretyń o wydajności 160 Mg/godz.  Produkcja 2014 13 917 Mg, 2015 –  3 030 Mg,
 • WMB Kębłowo o wydajności 100 Mg/godz. Produkcja 2014 3 114 Mg, 2015 –  2 530 Mg,
 • Razem produkcja mas w 2014 roku 60 666 Mg, w 2015 do 31.08. 28 090 Mg.

Pol-Dróg Warszawa Sp. z o.o.

– Spółka posiada brygady utrzymaniowe.  Łącznie zatrudnia ok. 40 pracowników fizycznych, w tym kilku operatorów maszyn (posiadających min. kilkuletnie doświadczenie przy utrzymaniu dróg, część z pracowników fizycznych posiada doświadczenie z budowy dróg). Ponadto Spółka posiada kadrę kierowniczą, która ma bardzo duże doświadczenie przy utrzymaniu i budowie dróg.

– Największym atutem Spółki są referencje, przede wszystkich utrzymaniowe (w tym utrzymanie autostrad), posiada również referencje budowlane.

– Czas przystąpienia do realizacji prac budowlanych to około  tydzień w zależności od specyfiki prac. Przy pracach budowlanych współpracujemy z podwykonawcami.

Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A.

– Dwa komplety sprzętu dla brygad bitumicznych plus 3 koparko-ładowarki, 11 Jednostek transportowych, 8 solarek, 16 pługów odśnieżnych, sprzęt drobny.

– WMB (Madro) 50r/g usytuowana w Drawsku Pomorskim wraz z laboratorium, Dwie brygady bitumiczne (Drawsko i Białogard) oraz trzecia (Kłębowiec) działająca na potrzeby Piły, brygada brukarska, zaplecze warsztatowe w Drawsku oraz magazyn soli, wynajęte lokum (zaplecze socjalne garaże) w Białogardzie.

– Produkcja mas bitumicznych rocznie około 20 – 25 tys ton w 2015 do dziś 17 tys ton.

Pol-Dróg Dolny Śląsk S.A.

 1. Sprzęt, którym dysponuje Spółka.

ODDZIAŁ LEGNICA:

 • Układarka 8820 TITAN,
 • 2 walce Bomag BW 174,
 • Skrapiarka samojezdna na podwoziu MAN,
 • Ciągnik siodłowy MAN + zestaw niskopodwoziowy,
 • Mały walec stalowy ( 2 tony ) Bomag,
 • Frezarka Wirtgen W-1000S,
 • sprzęt drobny do prac bitumicznych,
 • Układarka do kamienia Titan 411 ( US ),

ODDZIAŁ OLEŚNICA:

 • Układarka gąsienicowa Vogele 1800-2,
 • Walec stalowo-gumowy Puma typ 169,
 • Walec gumowy Hamm GRW15,
 • Walec stalowy Hamm HD90,
 • Walec stalowy Hamm HD110,
 • Walec stalowy Bomag BW164,
 • Frezarka Wirtgen 1000,
 • Skrapiarka ciągnikowa s1600,
 • Kombajn do powierzchniowych utrwaleń Schaefer RZS 14000,
 • Remonter typu „patcher”            Schaefer Blow,
 • Koparka kołowa Case 788p,
 • Koparko –ładowarka Mecalac 11,
 • Koparko –ładowarka Caterpillar SML373,
 • Ładowarka JCB WLS456,
 • Rozkładarka boczna Hydrog,
 • 2ciągniki siodłowe +2zestawy +2naczepy
 • sprzęt drobny,
 1. Infrastruktury w terenie/ zaplecze techniczne.

ODDZIAŁ LEGNICA:

 • Kopalnia Kunice IV – powierzchnia około 35 ha, funkcjonująca linia technologiczna do produkcji piasku, żwiru 2-8 i żwiru 8-16 metodą na mokro, wielkość złoża 2,5 Mio. ton,  plan rocznej produkcji to około 150 tys. ,
 • Wytwórnia mas bitumicznych Ammann 240, przerób: 2014r.: ok. 20500Mg,  2015r. (do sierpnia) : ok. 5200Mg. – powierzchnia 2,96 ha zlokalizowana w Szklarach Górnych przy dk nr 3,

ODDZIAŁ OLEŚNICA:

 • Baza Cieśle –powierzchnia około 4,19 ha, baza sprzętowa oddziału, warsztaty, biura Zarządu i kadry kierowniczej,
 1. Majątek, nieruchomości:
 • Nieruchomość zabudowana w Legnicy przy ul. Słubickiej 4, powierzchnia 1,3919 ha, zlokalizowany biurowiec, magazyny, warsztaty, garaże oraz utwardzony plac, w chwili obecnej obiekt wynajęty w całości firmie Budimex,
 • Nieruchomość niezabudowana w Oleśnicy przy ul. Polnej, powierzchnia 10,33ha, wieczyste użytkowanie,
 1. Doświadczenie branżowe – brygady;

ODDZIAŁ LEGNICA:

 • grupa bitumiczna: 1 Majster , 6 Bitumiarzy, 3 Operatorów,
 • 1 grupa mostowa: okrojony skład tzn. 2 Osoby,
 • pełna obsługa kopalni Kunice IV tzn. Kierownik, Kierownik KGRG, Mierniczy, Geolog, + 10-12 Osób,

ODDZIAŁ OLEŚNICA:

 • grupa bitumiczna: kierownik + średnio 10 osób (4bitumiarzy, 4operatorów, 2kierowców),
 • 1 grupa realizacji: robót drogowych/ remontowych /robót emulsyjnych, obsługa średnio 8 osób,
 1. Referencje na realizacje:
 • Robót drogowych,
 • Robót branżowych (branża: mostowa, kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna),
 • Wykonanie POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEŃ emulsją i grysami (niewielkie zakresy).

Przykładowe budowy o największych zakresach robót, na które Spółka posiada referencje:

 • Budowa obwodnicy południowej (etap I) w Jeleniej Górze:                                83 759 507,21 zł brutto,
 • Budowa obwodnicy Szczawna Zdroju                                                                      29 689 885,67 zł brutto,
 • Przebudowa drogi krajowej nr 11                                                                               17 442 093,62 zł brutto,
 • Remont drogi krajowej nr 39                                                                                       17 206 129,41 zł brutto,
 • Pozostałe duże (o wartości > 10mln zł) budowy, były realizowane przed 2011 rokiem
 1. Czas przystąpienia do realizacji prac.

W zależności od zakresu zlecenia /umowy, wolnych mocy przerobowych  oraz posiadanych zapasów materiałowych: od 24 godzin wzwyż.

tech