Szanowni Państwo.


Niniejszym informujemy, iż Sędzia - komisarz postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu POL - DRÓG Piła Sp. z o.o. w upadłości układowej, sygn. akt VII GUp 20/14 zwołał Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad propozycjami układowymi złożonymi przez Spółkę.
Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w dniu 30 paŸdziernika 2015 roku o godzinie 9:00 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie przy ulicy Andersa 34 w sali nr 7.
Głos można oczywiście oddać w formie pisemnej (z zachowaniem wymogów formalnych prawa upadłościowego i naprawczego) lub ustnie na zgromadzeniu.

Więcej informacji dostępnych w sekretariacie Wydziału VII ds. upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego w Koszalinie lub w Spółce pod nr 660 299 391 - Pan Jakub Gliszczyński.

OGŁOSZENIE o sprzedaży sprzętu

KRS Pol-Dróg Piła

Logowanie do poczty Pol-Dróg